ADRES

Gardenya Plaza 1, Kat 6 Atasehir, 34758 Istanbul

dotted

İLETİŞİM

+90 216 456 5095
info@redgg.net

dotted
TERMAL TURiZMiN GELiŞiMi

Türkiye, coğrafi konumu dolayısı ile sahip olduğu doğal güzellikleri yanı sıra, tarihi ve kültürel değerleri ile de turizm potansiyelleri açısından dünyada önemli bir yerdedir. Ülkemizin sahip olduğu önemli turizm kaynaklarından birisi de, birçok şifa verici özellik taşıyan termal sularıdır. Sahip olduğumuz termal kaynaklar sıcaklık ve bileşenler açısından bakıldığında oldukça zengin olması dolayısı ile sağlık turizmi için önemli potansiyel yaratmaktadır.

 

Tedavi amacı ile belirli bir süre için yer değiştiren insanlar, gittikleri yerlerde konaklama, beslenme, kür ve tedavi uygulaması, dinlenme ve eğlenme gereksinimlerini karşılayacak tesislere ihtiyaç duymaktadırlar. Arz-talep dengeleri içinde gerçekleşen bu durum, sağlık turizminin oluşmasına, sağlık ve tedavi tesislerinin büyümesine olanak sağlamaktadır.

 

Termal turizm günümüzde,

  • Avrupa’da tedavi ve rehabilitasyon amaçlı olarak, Rehabilitasyon merkezleri ve otel konseptleri ile birleştirilmektedir. Sağlık sigortası da birçok ülkede kaplıca ve termalleri desteklemektedir.
  • Amerika’ya baktığımız zaman, ilaç sektörü ön planda olmasından ötürü tedaviden çok, terapi ve güzellik bakım olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Asya’da ise, geleneksel kaplıcalar ve terapi yöntemleri karşımıza çıkmaktadır. Felsefi ve psikolojik boyutu daha ön planda tutulmaktadır.

 

Termal kür programlarının, Avrupa’da sağlık sigortası kapsamına alınması tedaviden ziyade, önleyici tıp olarak karşımıza çıkmaktadır. 50 yaş üstü 3. kuşak olarak tabir edilen neslin artmakta olmasından dolayı maliyetleri düşürmek adına kaplıcaları desteklemekteler. Özellikle Avrupa’da 3. kuşak tabir edilen, 50 yaş üstü alım gücü yüksek insanların, önleyici tedavi ve zinde kalma istekleri doğrultusunda, yüksek kaliteli wellness olanaklarına yönelik talep oluşturmaktadır.

 

2000’li yıllarda Avrupa’nın 65 yaş üstü nüfus oranı %17 iken, 2025 yılında bu oranın %20’ye yükseleceği tahmin edilmektedir.

 

Türkiye’de sağlık sektöründe, son yıllarda büyük gelişmeler yaşanmış ve yapılan reformlar sayesinde sağlık sisteminin kalitesi ve verimliliği yükseltilmiş olmasına rağmen, nitelikli termal tesislerin yetersizliği nedeni ile Avrupa ve Dünya ülkeleri ile rekabet ortamı henüz sağlanamamaktadır.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2023 projeksiyon yılı ile hazırlanmış olan Türkiye Turizm Stratejileri Raporu’nda sağlık turizmi de yer edinmiş olup, geliştirilmesi konusu üzerinde durularak, gelişim stratejileri belirlenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen proje kapsamında “Sağlık ve termal turizmi” öncelikli olarak geliştirilmesi planlanan turizm türlerindendir. Jeotermal kaynakların bulunduğu bölgeler belirlenerek etaplar halinde, tüm kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır.

Termal turizmin,

-       12 ay turizm imkanı,

-       Sürekli istihdam,

-       Yatırım ve işletme kararlılığı (kür uygulamalarının 14-21 gün arasında olması),

-       Yüksek iç turizm talebi,

-       Bölgesel kalkınma aracı olması,

-       Yaşlanan Avrupa nüfus yapısı,

-       Ortadoğu pazar payının olması,

Türkiye Turizm Strateji Raporu’nda termal turizm üzerinde durulmasını sağlayan avantajlar olarak belirtilmiştir.

Öncelikli olarak geliştirilmesi ve turizm master planı hazırlanması için 4 adet termal turizm geliştirme bölgesi belirlenmiştir. Bu bölgeler;

1-    Güney Marmara Termal Turizm Bölgesi: Yalova, Balıkesir, Çanakkale illerini kapsamaktadır.

2-    Güney Ege Termal Turizm Bölgesi: İzmir, Manisa, Denizli, Aydın illerini kapsamaktadır.

3-    Frigya Termal Turizm Bölgesi: Afyon, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Ankara illerini kapsamaktadır.

4-    Orta Anadolu Termal Turizm Bölgesi: Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Aksaray, Niğde illerini kapsamaktadır.

Bu bölgelerde termal turizm merkezleri belirlenerek, termal turizm alt ve üst yapısının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bölgelerde, termal turizm yanında, doğa ve kültür turizmi ve golf turizmi de desteklenecektir.

Master plan kapsamında bölgeye tedavi amaçlı gelecek turistlerin ortalama 14–21 gün süre ile kalacağı ve günde 2 saatlik kür programlarına dâhil olacakları kabulü ile diğer boş zamanlarını değerlendirebilmeleri amacı ile bölge içinde, günübirlik ulaşım kriterleri doğrultusunda, kültürel ve doğal alanları kapsayan alternatif tur güzergâhları oluşturulacaktır.

İşletmeye açılacak termal yatak kapasiteleri ile ilgili olarak;

  • Kısa dönemde 2007-2012 yılları arası planlanan; 50.000 yatak,
  • Orta dönemde 2012-2017 yılları arası planlanan; 100.000 yatak,
  • Uzun dönemde 2017-2023 yılları arası planlanan 500.000 ilave yatak kapasitesinin işletmeye açılması planlanmaktadır.

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden yola çıkılarak bir değerlendirme yapmak gerekirse;

  • Türkiye’de bulunan termal tesislere yurtdışından ziyaretçilerce en çok Nisan ayında tercih edildikleri, yerli turistlerin ise ağırlıklı olarak Temmuz ayını tercih ettikleri gözlenmektedir.
  • Yabancı turistlerin termal tesisleri ağırlıklı olarak bahar ayları olan Nisan, Eylül ve Ekim’de ziyaret ettikleri görülürken, yerli turistlerin ise ziyaret için yaz tatillerini tercih ettiklerini görmekteyiz.
  • Doluluk oranlarına baktığımız zaman ise, %56’lık doluluk oranı ile Temmuz ayı 2010 yılının en çok tercih edilen ayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Temmuz ayını %40,9’luk oranla Eylül ayı takip etmektedir.
Hakkımızda

Proje Yönetim Danışmanlık bünyesinde 20 yılı aşkın süredir başarıyla faaliyet gösteren Proje Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri Departmanı’nın yeni kurumsal yapısıdır.

1994 yılında kurulan ve Gayrimenkul İşletme Yönetim Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren kardeş şirketimiz Yönser A.Ş.’nin yeniden yapılandırılmasıyla oluşan RED Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Proje Yönetim ’in 23, Yönser A.Ş.’nin ise 18 yıllık deneyimini bir araya getirerek uygulama öncesi stratejik planlama sürecinde bağımsız, güvenilir, yaratıcı ve katma değer odaklı danışmanlık hizmetleri sunarken, Proje Yönetim Danışmanlık uygulama proje yönetiminde çözüm odaklı özgün hizmet sunmak üzere yapılandırılmış, ancak her iki şirketimiz hizmetlerinde bir diğerinin uzmanlığı ve deneyiminden en güçlü şekilde yararlanmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular